Card image cap
𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎 𝐋𝐀̀ 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐔̛̃ 𝐊𝐘́ Đ𝐄̣𝐏

Chữ ký là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó có thể giúp chúng ta biết được nhiều điều về con người, từ tính cách đến sự nghiệp và hạnh phúc của họ.