Card image cap
𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭

Trong quá trình học viết, học sinh thường mắc phải những lỗi sai phổ biến khi viết chữ. Nhưng đừng lo, Ánh Dương đã có…

Card image cap
𝟓 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐢́𝐜𝐡 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛̃ đ𝐞̣𝐩

Việc luyện chữ đẹp giúp nuôi dưỡng những giá trị quan trọng cho trẻ như kiên trì, tập trung, sáng tạo và tính thẩm mỹ…

Card image cap
𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐚̣𝐲 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐨̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐮 𝐥𝐨𝐚́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀: 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉

Trong quá trình hỗ trợ trẻ học đọc, chúng ta không chỉ cần tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn nên tạo…

Card image cap
𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎 𝐋𝐀̀ 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐔̛̃ 𝐊𝐘́ Đ𝐄̣𝐏

Chữ ký là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó có thể giúp chúng ta biết được nhiều điều về con người, từ…