Giới thiệu khóa học

Modern calligraphy hay còn gọi là Thư pháp hiện đại, là cách viết chữ mà chúng ta có thể sáng tạo theo bất cứ hình thức nào. Nó khác với một số kiểu thư pháp như: Copperplate và Spencerian là cần tuân theo các quy tắc, góc độ và cấu trúc chính xác đã có từ nhiều thập kỷ còn thư pháp hiện đại cho phép bạn sáng tạo hơn và không cần tuân thủ nhiều các quy tắc. mà chúng ta chỉ cần ghi nhớ một số nguyên tắc (sẽ được trình bày theo từng bài, nhưng bạn có quyền tự do tạo phong cách của riêng mình. 

Đây là loại chữ mà có thể gọi là vẽ chữ, nhưng không cần phải là một nghệ sĩ, mà chúng ta chỉ cần tạo ra các hình dạng cơ bản sau đó tạo ra chữ viết


Loại chữ này được ứng dụng rất rộng rãi và cho nhiều đối tượng như: Trang trí đề bài, viết vẽ sketnote ghi chú, viết trang trí lên các vật dụng, viết biển quảng cáo. Và đặc biệt chúng ta thấy rất nhiều trên các bức thiệp …


Nếu ban đầu bạn có thể thấy khó viết, đừng nghĩ ngợi gì nhiều vì điều quan trọng là chúng ta chỉ cần luyện tập theo hướng dẫn, sau đó bạn có thể tự do sáng tạo sau này, hãy luyện tập và kiên trì, nhất quán để đạt được hiệu quả

Nội dung khóa học

Chương 1. Giới thiệu khóa học
 Giới thiệu chung (01:22)
Chương 4. Luyện chữ thường
 Bài 4. Luyện chữ thường (10:01)
Chương 6. Luyện chữ hoa
 Bài 6. Luyện chữ hoa (15:52)

Đăng ký khóa học

Modern calligraphy

Modern calligraphy

Modern calligraphy

1,200,000 đ Đăng ký

Thành viên VIP

Học viên được phép học các khóa học trong membership trong vòng 13 tháng

2,000,000 đ
13 tháng
Đăng ký