Giới thiệu khóa học

Khoá học luyện viết chữ nghiêng theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục dành cho Giáo viên, sinh viên, người đi làm và những người yêu thích viết chữ nghiêng 

Nội dung khóa học

Phần 2: Các kĩ năng cơ bản
 Tư thế ngồi, để vở, cầm bút (06:23)
Phần 9: Chữ nghiêng trên ô li đứng
 Luyện chữ nghiêng trên ô li đứng (04:27)
Phần 10: Hướng dẫn sáng tạo, trình bày
 Sáng tạo chữ, trình bày bài viết hoàn chỉnh (13:34)
Phần 11: Tổng kết, làm bài kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
 Cách làm bài và gửi bài kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận

Đăng ký khóa học

Khoá học Luyện chữ nghiêng

Khoá học Luyện chữ nghiêng - Thanh toán 1 lần

Khoá học Luyện chữ nghiêng - Thanh toán 1 lần

600,000 đ Đăng ký