Giới thiệu khóa học

Khoá học luyện chữ đẹp cơ bản kiểu chữ đứng dành cho Giáo viên, sinh viên, người đi làm ...

Nội dung khóa học

Giới thiệu khoá học Luyện chữ đứng 24/7
 Giới thiệu khoá học (01:52)
 Giấy khảo sát
Phần 8: Luyện viết chữ hoa nhóm 5
 Luyện chữ O (04:19)
 Luyện chữ Q (02:35)
Phần 11: Luyện tập tổng hợp
 Ôn tập, luyện tập tổng hợp (13:20)

Đăng ký khóa học

Khoá học Luyện chữ đứng - Thanh toán 1 lần

Khoá học Luyện chữ đứng - Thanh toán 1 lần

Khoá học Luyện chữ đứng - Thanh toán 1 lần

600,000 đ Đăng ký