Giới thiệu khóa học

Luyện viết bảng online 24/7 dành cho mọi đối tượng, khoá học chỉ cần có kết nối internet bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu, tư thế đứng và cách cầm phấn
 Giới thiệu, hướng dẫn cơ bản: Đứng, cầm phấn ... (12:16)
Phần 5: Luyện chữ số
 Luyện chữ số (12:20)

Đăng ký khóa học

Luyện viết bảng online 24/7

Luyện viết bảng online 24/7

Luyện viết bảng online 24/7

600,000 đ Đăng ký