Combo 2 khoá học Luyện chữ đứng + Luyện chữ nghiêng

Đăng ký tham gia

Combo gồm 2 khóa học: Luyện viết chữ đứng và luyện viết chữ nghiêng chuẩn mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2002

Khi bạn sở hữu combo là bạn đã có kĩ năng viết được cả chữ đứng, chữ nghiêng và chữ sáng tạo đẹp để bài viết của mình được bay bổng hơn

Tiết kiệm chi phí so với mua gói lẻ

Học 1 lúc được nhiều kĩ năng viết chữ 

 

Giảng viên

  • Nguyễn Đương Ánh

Đăng ký học

Học phí

1.300.000đ

2.400.000đ

-46%